Inleiding

Uit onderzoek blijkt dat slechts een gering percentage van alle ongevallen puur te wijten is aan technische gebreken (dankzij de APK-keuring), weginrichting of weeromstandigheden. Meestal is de mentaliteit, menselijk falen en zelfoverschatting de oorzaak van een ongeval.

 

Technische gebreken

Technische gebreken doen zich als oorzaak bij bromfietsen (in combinatie met de jeugdige overmoed van de bestuurders) en bij gebruik van één-assige aanhangwagen(tje)s. Terwijl ook onjuiste belading of overbelasting als technische oorzaak aan te wijzen zijn.

 

Snelheid

Te hoge rijsnelheid is in de meeste gevallen aan te wijzen als oorzaak van ongevallen. Vaak is dit indirect aan te wijzen als gevolg van b.v. gladheid, afstand houden, uitzicht, drukte of weersomstandigheden de eigenlijke oorzaak.

 

Reactietijd

Uit wetenschappelijk onderzoek van professor Burckhardt, blijkt dat het gemiddelde reactietijd bij 98% van de mensen ±1 seconde bedraagt en dat slechts 2% sneller of langzamer reageert.

 

Met de REACTIETIJD bedoelen we de tijd die verloopt tussen het zien van een gevaar en het ogenblik dat het rempedaal wordt ingedrukt. Tijdens de reactietijd, de zgn. "schrikseconde" rijdt het voertuig immers nog gewoon door. De afstand die hierbij wordt afgelegd heet de reactieweg.

Iemand die erg vermoeid is of misschien gedronken of drugs genomen heeft, zal uiteraard meer tijd nodig hebben.

Klik hier als u uw reactietijd wil testen!

 

Remweg

Remweg of remafstand is de afstand die een voertuig aflegt terwijl er wordt geremd. De remweg is afhankelijk van de aanvangssnelheid, de reactietijd en de remvertraging.

Over het algemeen zijn mensen zich in onvoldoende mate bewust van het effect van snelheid op de reactieweg en de remweg.

 

Er zijn nog andere factoren die de remweg kunnen beinvloeden. Bijvoorbeeld:

 .  Type remstysteem (ABS) / ESP,.

 .  Soort wegdek,

 .  een nat wegdek.,

 .  de  staat van de remmen,

 .  bandenslijtage,

 .  winterbanden,

 .  Soort wielophanging en staat van onderhoud.

 

Stopafstand

 

De STOPAFSTAND is de som van de afstand die werd afgelegd tijdens de reactietijd (reactieafstand) en de weg die werd afgelegd tijdens remweg (het effectief duwen op het rempedaal).

Dit alles wordt duidelijk in onderstaande tekening.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stopafstand berekening

 

Klik op de excelsheet rechts en je download te berekening en tabel van stopafstand.

 

 

 

 

 

Welke les trek je daaruit?

Als je de onderstaande grafieken even bekijkt, dan kun je goed merken dat de STOPAFSTAND bij een nat wegdek langer is dan bij een droog wegdek.

 

De les die je daaruit moet trekken is dat je bij regenweer MEER AFSTAND moet houden van je voorligger dan bij droog weer.

Als je de onderstaande grafieken even bekijkt, dan kun je goed merken dat de STOPAFSTAND bij een nat wegdek langer is dan bij een droog wegdek.

 

De les die je daaruit moet trekken is dat je bij regenweer MEER AFSTAND moet houden van je voorligger dan bij droog weer.

 

 

 

 

 

Dubbele snelheid, verviervoudigd de remweg!

 

 

 

 

 

 

 

Actieve remhulp systemen,

Bovenstaande berekeningen is uitgegaan van een auto zonder actieve remhulp systeem als ABS.

Welke invloed hebben deze op de remweg en welke soorten actieve remhulp systemen zij er?

Dit vraagt nog om nader onderzoek evenals wegdeksysteemen, als ZOAB etc.

Wij gaan het uitzoeken en komen daar op een later tijdstip op terug.

(Status eind december 2009)

 

 

Sensotronic Brake Control (SBC) is a Daimler AG brake-by-wire system

Anti Blokeer Systeem (Anti-lock Brake System) ABS

 

Invloed ABS op remweg: Er zijn omstandigheden denkbaar, dat een een auto zónder ABS sneller tot stilstand komt. Dat is bijv. in de sneeuw en in het grind. Voor de blokkerende wielen bouwt zich een opgehoopte wig van het materiaal op en dat remt sneller dan ABS.

Maar bij ABS behoudt je langer de macht over het stuur.

En dan, het ene ABS-systeem is het andere niet. De frequentie van het aanslaan van de remblokken en de duur van de rempulsen is van belang, en die verschilt tussen fabrikanten.

De remweg kan op een droge weg verkort worden van 10-15%, op een natte weg kan dat oplopen tot 30%.

CAPS (Combined Active and Passive Safety) veiligheidssysteem >>> Combineren van veiligheidssystemen garandeert dynamischere prestaties, betere veiligheid

Emergency Brake Assist - EBA

 

Goed om weten:

 

1. ABS (Anti Blokkeer Systeem)

Bij het blokkeren van een wiel tijdens het gewone remmen zal de remkracht op dat wiel verminderen.

Voordeel van ABS is dat de wielen niet blokkeren en de wagen bestuurbaar blijft. De chauffeur kan blijven sturen en aldus de hindernis ontwijken.

 

Een aantal tests wezen uit dat in sommige omstandigheden (vb. nat wegdek) bij het gebruik van ABS de remweg echter kan verlengen t.o.v. remmen met ABS op een droog wegdek.

Remvertraging.xls